• Leverans 1-3 dagar
  • Betala med SVEA

Integritetspolicy Terräng

Personuppgiftsansvarig

Terräng drivs av MP-Sec International AB  (org.nr. 556400–5253). MP-Sec och Terräng har en gemensam IT-struktur där all hantering av personuppgifter sker. MP-Sec är personuppgiftsansvarig för behandling av Terrängs kunders personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning (GDPR).

Syfte med behandling
Den information som vi har om dig har du försett oss med. Informationen är insamlad i samband med köp och används endast till följande ändamål:
 
Leverera varor
För att kunna leverera dina beställda varor och informera dig om leverans behandlar vi namn, telefonnummer, e-postadress och adress. Den rättsliga grund vi lutar oss på är Fullgörande av avtal och vi lagrar uppgifterna så länge som du är kund hos oss.

Efterlevnad av lagar

Viss lagstiftning ställer krav på att vi behandlar eller lagrar personuppgifter. Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen. De personuppgifter som behandlas i detta avseende de som finns med på en faktura. Den rättsliga grund som vi använder oss av är Rättslig förpliktelse och vi sparar uppgifterna så länge lagen kräver det.

Kundtjänst
För att svara upp på kundtjänstärenden behandlar vi dina kontaktuppgifter. För detta syfte använder vi Intresseavvägning som rättslig grund med motivering att behandlingen är nödvändig för att svara på dina frågor och säkerställa kundnöjdhet. Personuppgifterna raderas inom tre månader efter avslutat ärende.

  

Marknadsföring
I syfte att nå dig med vårt nyhetsbrev och erbjudanden behandlar vi din e-postadress. Vi skickar enbart nyhetsbrev och erbjudanden om du själv har gett samtycke och anmält dig till detta på vår hemsida. Du kan närsomhelst tacka nej till fler nyhetsbrev genom att klicka på länken i sidfoten på nyhetsbrevet eller ändra dina inställningar på Mitt Konto på vår hemsida. När du återkallar ditt samtycke raderas din e-postadress.

Kamerabevakning
Vi kameraövervakar våra butiker för att förhindra brottslig verksamhet som till exempel rån, stöld, snatteri och bedrägeri. Vi behandlar därmed film/bild på dig om du handlar i någon av våra fysiska Terrängbutiker. Den rättsliga grund som vi hänvisar till är Intresseavvägning, med motivering att övervakningen är nödvändig för att förebygga och utreda brott samt skydda vår personal. Materialet raderas i regel inom tre veckor.

 

Säkerhet
Hos oss är dina uppgifter skyddade med SSL (Secure Sockets Layer) som krypterar kommunikationen mellan två parter. Att handla på terrang.se kännetecknas av säker e-handel och vi accepterar ingenting annat än våra kunders fullständiga säkerhet hos oss. Vi använder Svea som betalningslösning på vår webshop. För information om hur Svea behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till: Svea GDPR.

 

Tillgång till data
Vem eller vilka har tillgång till din personliga data?

Våra anställda
Vissa anställda kan ta del av dina personliga data i den utsträckning som behövs för att lösa sin uppgift. Vanligaste exemplet är någon form av kundtjänstärende eller för att bokföra fakturor och inbetalningar.

Personal på stödfunktioner
Enstaka individer kan komma att få tillgång till dina personuppgifter i samband med exempelvis IT-support.

Myndigheter och räddningstjänst
Vi lämnar ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut, samt till polis och räddningstjänst vid samtal till SOS Alarm.

Dina rättigheter

Du vet nu vad vi har och vad vi gör med din personliga data. Du har i detta, såklart, vissa rättigheter:

Rätt till tillgång
Du har rätt att göra ett registerutdrag. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Du måste även kunna legitimera dig med en i Sverige godkänd ID-handling. Du skall vid förfrågan om utdrag lämna in en obruten förpackning med ett USB-minne som vi kan skriva ditt utdrag på. Första utdraget är gratis, efterföljande utdrag har en administrativ kostnad. Begäran gör du i en Terrängbutik samtidigt med legitimering. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress. Kan vi inte möta ditt önskemål, lämnar vi en motivering till dig. Observera att vi endast lämnar ut uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

Rätt till rättelse
Har vi fel uppgifter? Då har du rätt att begära att vi rättar till felen. I de flesta fall kan du själv rätta felaktiga uppgifter via Mitt Konto på terrang.se – är detta inte möjligt måste du besöka en Terrängbutik och framföra din önskan där, samt legitimera dig med en i Sverige godkänd ID-handling.

Rätt till radering

Du har alltid rätt att vända dig till oss och be att din personliga data raderas.

Rätt till begränsning av behandling
Om du anser att personuppgifterna är felaktiga och begär rättelse kan du begära att vår behandling av din personliga data begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds och rättas.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina  personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot.
 
Klagomål
Om du anser att vi behandlar din personliga data i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Våra kontaktuppgifter framgår nedan. Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter.

Cookies
En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vid efterföljande besök. När du besöker terrang.se lagras alltså cookies i din dator, men våra cookies innehåller aldrig personlig data. Nästan alla webbplatser använder cookies. De syftar till att hjälpa till, i många fall är cookies nödvändiga för att man ska kunna tillhandahålla en viss tjänst på webbplatsen. Informationen i dina cookies skickas mellan din webbläsare och en webbserver och innehåller bl.a. information om användarinställningar, inloggning samt hur webbplatsen används. Genom cookies ser vi vad våra kunder gör, men inte vem som gör vad. Vi använder denna information, som alltså inte räknas in under personlig data, för att analysera och förbättra vår verksamhet samt din upplevelse som kund. Vi vill hela tiden göra din upplevelse på terrang.se bättre och mer personlig, utveckla nya funktioner och tjänster. Detta omfattar också att administrera, skydda, driva och bibehålla terrang.se liksom att administrera och säkra system, att följa samlad statistik om användning och köp på webbplatsen och för att förbättra kunskapen om våra kunders preferenser.
 
 
 
Kontakta Terräng
Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på order@terrang.se