• Leverans 1-3 dagar
  • Betala med SVEA
  • Över 20000 produkter

Låt oss vandra mot en hållbar framtid tillsammans

Hållbarhet och miljö

Hos Terräng brinner vi för att uppleva naturen på nära håll. Men vår passion för friluftsliv går hand i hand med ett ansvar för att skydda den vackra miljö vi älskar. Därför har vi som mål att bli en hållbar och miljövänlig aktör inom friluftsbranschen.

På Terräng tar vi vårt ansvar för miljön på största allvar. Vi strävar efter att minimera vår negativa inverkan på planeten genom att noggrant sortera och återvinna allt avfall som genereras av vår verksamhet. Men vi nöjer oss inte där. Vi tar ett helhetsgrepp om hållbarhet, från det noggranna valet av leverantörer till leveransen till din dörr. Samarbetet med våra leverantörer är inte bara affärsmässigt, utan präglas av en gemensam strävan mot en grönare framtid. Vi säkerställer att de delar våra värderingar och åtaganden gällande miljö och etik. Tillsammans skapar vi en kedja av ansvar där varje steg präglas av omsorg om planeten och respekt för de människor som tillverkar våra produkter. Vi tror på att små handlingar kan göra stor skillnad. Därför strävar vi ständigt efter att förbättra våra processer och bli ännu bättre på att ta hand om vår planet. Vi prioriterar produkter tillverkade av återvunna eller återvinningsbara material, och producerade på ett miljövänligt sätt. Vi tror på att små handlingar kan göra stor skillnad, och vi strävar ständigt efter att förbättra vår process och bli ännu bättre på att ta hand om vår planet.

Vårt engagemang för hållbarhet sträcker sig bortom produkterna. Vi energieffektiviserar våra kontor och lager, transporterar varor på ett miljövänligt sätt, och minimerar avfall. Vi involverar även våra medarbetare i arbetet och uppmuntrar dem att bidra med sina idéer och sin kompetens. Att bli en hållbar och miljövänlig aktör är en kontinuerlig resa, och vi välkomnar alla att följa med på vägen. Vi på Terräng är övertygade om att det är möjligt att bedriva en framgångsrik verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Att bli en hållbar och miljövänlig aktör är en kontinuerlig resa, och vi välkomnar alla att följa med oss på vår väg. Tillsammans kan vi göra skillnad för vår planet och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Vi genomför regelbundna granskningar av både vårt sortiment och våra arbetsmetoder för att säkerställa att vi alltid lever upp till de högsta standarderna. För att bekräfta vårt engagemang för kvalitet och miljö har vi certifierats enligt ISO 9001 och ISO 14001. ISO-certifieringarna är ett bevis på vårt engagemang för att erbjuda dig en positiv och ansvarsfull upplevelse. Dessa certifieringar garanterar att vi ständigt strävar efter att optimera våra processer, att våra produkter och tjänster genomgår rigorösa tester för att säkerställa att de uppfyller dina förväntningar samt att vi minimerar vår miljöpåverkan i alla led, från inköp till återvinning.

Hållbara inköp:

• Vi samarbetar med leverantörer som delar våra värderingar och som aktivt arbetar med att förbättra sin miljöpåverkan och arbetsvillkoren i sina produktionsanläggningar.
• Vi ställer tydliga krav på våra leverantörer gällande arbetsmiljö, miljö och andra frågor av etisk karaktär.
• Vi genomför regelbundna kontroller hos våra leverantörer för att säkerställa att de efterlever våra krav.

Effektiva transporter:

• Vi planerar våra inköp noggrant för att minimera antalet transporter och optimera leveranserna.
• Vi samarbetar med transportföretag som använder miljövänliga bränslen och fordon.
• Vi strävar efter att transportera våra produkter sjövägen eller med tåg när det är möjligt, då dessa transporter har en lägre miljöpåverkan än landsvägstransporter.

Hållbara förpackningar:

• Vi använder återvunna och återvinningsbara material i våra förpackningar så långt det är möjligt.
• Vi minimerar användningen av plast och andra ohållbara material i våra förpackningar.
• Vi samarbetar med våra leverantörer för att utveckla nya, mer hållbara förpackningslösningar.
• Vi sorterar noggrant allt plast- och pappers-avfall och skickar det till en certifierad återvinningsanläggning.

Miljöpåverkan & återvinning


Terrängs arbete med Gore-Tex, PTFE, PFAS och litium-jonbatterier

Hos Terräng brinner vi för att erbjuda friluftsutrustning som både är funktionell och tar hänsyn till miljön. Vi är medvetna om den intressekonflikt som uppstår när vi strävar efter plagg som håller över tid och samtidigt vill minimera vår miljöpåverkan. Vi strävar ständigt efter att minimera vår miljöpåverkan och hantera material som Gore-Tex, PTFE, PFAS och litium-jonbatterier på bästa sätt. Gore-Tex, PTFE och PFAS är alla material som används i många friluftsprodukter, men de har tyvärr en negativ inverkan på miljön.

Gore-Tex är ett vattentätt och andningsbart membran som tillverkas av PTFE (polytetrafluoretoeten). PTFE är en typ av plast som är extremt hållbar och kemiskt inert, men det är också svårnedbrytbart och kan inte brytas ned av naturen på egen hand. PFAS (per- och polyfluoralkylsubstanser) är en grupp kemikalier som används i tillverkningen av PTFE och andra material. Detta innebär att hantering av slutprodukten blir en avgörande fråga. Även om PTFE i sig är återvinningsbart, är Gore-Tex-produkter ofta svåra att återvinna på grund av en kombination av olika material, lim och komponenter. Nuvarande återvinningsteknik kan inte effektivt separera dessa material, vilket hindrar fullständig återvinning. Terräng tar detta problem på allvar och har ett aktivt samarbete med leverantörer för att driva på utvecklingen av mer miljövänliga och återvinningsbara material. Vi informerar våra kunder om de utmaningar som finns med återvinning av Gore-Tex-produkter och ger tips på hur man kan ta hand om sina plagg på ett ansvarsfullt sätt.

Vårda dina Gore-Tex-plagg med omsorg för att förlänga plaggets livslängd

Hos Terräng brinner vi för att du ska kunna uppleva naturens skönhet på nära håll i bekväma och funktionella plagg. Samtidigt inser vi att vår passion för friluftsliv innebär ett ansvar att skydda den miljö vi älskar. Därför strävar vi efter att förlänga livslängden på dina Gore-Tex-plagg och hantera dem på ett ansvarsfullt sätt när det är dags att säga hejdå. För länge livslängd rekommenderar vi att följa tvättinstruktioner noggrant och använda impregnering regelbundet för att behålla plaggets vattentäthet och andningsförmåga. Om mindre skador uppstår så som en trasig dragkedja eller ett litet hål, se om det kan repareras. En professionell reparation kan ge ditt plagg nytt liv och spara både pengar och miljön. När du inte längre behöver ditt Gore-Tex-plagg rekommenderar vi att ni lämnar in det hos en auktoriserad återvinningsstation där materialen kan tas om hand på ett ansvarsfullt sätt och återanvändas i nya produkter.

Genom att samarbeta med våra leverantörer och kunder strävar vi mot en framtid där funktionella friluftsplagg inte längre innebär en negativ miljöpåverkan. Vi på Terräng tar vårt ansvar på allvar och vi är fast beslutna att hitta innovativa lösningar för en mer hållbar framtid. Varje litet steg räknas. Genom att ta hand om dina Gore-Tex-plagg och återvinna dem på rätt sätt kan vi tillsammans skapa en grönare framtid för friluftslivet.

Litium-jonbatterier: En ansvarsfull hantering för en grönare framtid

Litium-jonbatterier har revolutionerat vår vardag, men de kräver också en ansvarsfull hantering när de når slutet av sin livslängd. Litium-jonbatterier innehåller värdefulla material som litium och kobolt, men de innehåller också farliga ämnen som kan skada miljön om de inte hanteras på rätt sätt. Genom att återvinna batterierna kan vi återvinna värdefulla material och minska behovet av nybrytning, minska risken för miljöskador och föroreningar samt bidra till en mer hållbar framtid.

Hos Terräng tar vi vårt ansvar på allvar och erbjuder en enkel och säker lösning för återvinning av dina litium-jonbatterier. Besök vår butik i Västberga och lämna in dina batterier till vår personal. Vi samarbetar med en certifierad återvinningsfirma för att säkerställa att batterierna hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt. Genom att göra små, medvetna val kan vi alla bidra till en mer hållbar framtid och vi på Terräng är övertygade om att vi tillsammans kan göra skillnad.


Tack för att du väljer Terräng!

Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar framtid.